otwarta książka na zielonym tle

Oferta dla klientów indywidualnych

Prawo cywilne:

 • odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu wypadków komunikacyjnych oraz innych czynów niedozwolonych,
 • sprawy majątkowe: ochrona własności, regulowanie stanów prawnych nieruchomości,
 • zniesienie współwłasności nieruchomości,
 • sprawy spadkowe i działy majątku spadkowego,
 • ochrona dóbr osobistych,
 • roszczenia wynikające z nienależytego wykonania umów (sprzedaży, zlecenia, o roboty budowlane itp.),
 • sprawy egzekucyjne.

 

Prawo rodzinne:

 • rozwody,
 • alimenty,
 • kontakty z dziećmi,
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej.​

 

Prawo karne:

 • obrona w sprawach karnych w postępowaniu przygotowawczym oraz przed sądem,
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym oraz przed sądem,
 • sprawy karne skarbowe,
 • sprawy dotyczące wykonania orzeczeń w sprawach karnych.