otwarta książka na zielonym tle

Oferta dla przedsiębiorców

Nasza oferta dla przedsiębiorców obejmuje:

  • pomoc w zakładaniu i rejestracji firm,
  • sprawy korporacyjne i rejestrowe,
  • przygotowywanie opinii prawnych, umów i innych dokumentów,
  • sprawy pracownicze,
  • udział w negocjacjach pozasądowych,
  • reprezentowanie Klientów w procesach sądowych w sprawach gospodarczych,
  • egzekucja i windykacja należności.